REGON - březen 2020

Setkání se bude konat 4. března 2020 na JIC INMEC (3. podlaží, sál Veselý).

Téma: OP JAK (prezentace návrhu nových operačních programů ČR v kontextu VFR a přípravy programové období 2021–2027)

Host: Lukáš Melecký (VŠB – Technická univerzita Ostrava)

Načítám...