REGON - říjen 2020

Upozornění - akce proběhne on-line!

Téma: Finanční pravidla programu Horizon Europe

Hosté: Lenka Chvojková Aneta Kašlíková (Hlavsová)

(Národní kontaktní body pro finanční a administrativní aspekty projektů H2020, TC AVČR)