REGON - červen 2020

Setkání se bude konat 3. června 2020 v ZOOM Meeting Room.

Téma: Open Science – aktuální stav a mezinárodní pohled

Hosté: Jiří Marek (MU, manažer Open Access), Matěj Myška (MU/Creative Commons, právník), Michal Růžička (MU, analytik IT)

Prezentace se zaměří na přiblížení aktuálních trendů nové formy sdílení výsledků vědeckého výzkumu v režimu tzv. "otevřeného přístupu". Tento přístup, který se začal významněji rozvíjet od roku 2002 se stále více stává běžnou vědeckou praxí. S aktuálním novým legislativním vývojem v Evropě, rozvojem celoevropských iniciativ jako je European Open Science Cloud (EOSC) se z otevřeného přístupu stal nástroj prosazování evropské politiky v oblasti financování vědeckých projektů. Pro rychlé zorientování se v této tématice si pro Vás naši hosté připravili informace o tom, co je možné za Open Science považovat nebo jak se na to dívá evropský výzkumný program Horizon 2020 a navazující Horizon Europe. V neposlední řadě dojde i k představení celoevropské sítě OpenAIRE, která se snaží o aktivní rozvoj otevřeného přístupu a její česká větev je zpravována z Brna, konkrétně z Masarykovy univerzity.