REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. V rámci setkání jsou diskutovány aktuální otázky související s přípravou projektů do mezinárodních grantových schémat, zejména programu HORIZON EUROPE, ale i dalších programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Cílem je udržovat a rozvíjet regionální síť kvalifikovaných odborníků pro podporu mezinárodní výzkumné spolupráce a touto cestou posilovat internacionalizaci regionu a zvyšovat atraktivitu místního výzkumného prostředí. V tomto smyslu bylo vytvoření platformy identifikováno jako jedna z klíčových potřeb v roce 2011, v rámci realizace třetí generace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Od té doby probíhají v Jihomoravském inovačním centru setkání REGONu každý měsíc. Kromě výměny informací jsou na jednotlivá zasedání zváni hosté s tematicky zaměřenou prezentací. 

Od roku 2020 se na přípravě akce podílí Masarykova univerzita, od ledna 2023 REGON organizuje CZARMA.

2022

prosinec 2022 - CZARMA - prezentace

listopad 2022 - OPEN SCIENCE - videozáznam a prezentace Jirky Marka (manažer OS, MU/koordinátor pracovní skupiny OS, CZARMA)

říjen 2022 - Program TA ČR SIGMA prezentace Ivety Zápařkové (vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce) a Ladislava Mlčáka (regionální koordinátor TA ČR)

červen 2022 - Presidency of the Czech Republic of the Council of the EU in 2022 - prezentace Předsednictví České republiky Radě EU Lukáše Leváka (ředitel Odbor výzkumu a vývoje, MŠMT), prezentace ICRI konference 2022 Ondřeje Hradila (manažer konference ICRI, MU), prezentace CZARMA

duben 2022 - Výzkum v oblasti rakoviny - prezentace Zdeňka Kučery (TC AV ČR) o aktuální studii Účelová podpora onkologicky zaměřeného výzkumu a výsledky podpořených projektů, prezentace Moniky Vrajové (TC AV ČR) k Misi Rakovina v programu Horizont Evropa, prezentace Petry Bočkové (Ministerstvo zdravotnictví ČR) o programu EU4Health

březen 2022 - Finanční pravidla a náležitosti projektových návrhů v nových výzvách Horizontu Evropa - prezentace Lenky Chvojkové a Anety Kašlíkové (finanční a právní NCP pro rámcové programy, TC AV ČR)

únor 2022 - Program Dioscuri - hostem byla  Steffi Heinecke z Administrative Headquarters Max Planck Society (Dioscuri Centres of Excellence, Division for International Relations) a Veronika Konečná (Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI, MŠMT) - záznamy webinářů k programu DIOSCURI

leden 2022 - Novinky v Evropském výzkumném prostoru - prezentace Marty Agostinho (koordinátorka sítě EU-LIFE)

2021

prosinec 2021 - Možnosti partnerství s Office of Naval Research Global - prezentace Martiny Siwek (vědecká ředitelka pro střední a východní Evropu)

listopad 2021 - Research Managers and Administrators – professional recognition and professional associations - prezentace:

říjen 2021 - Aktuální stav přípravy prvních výzev v rámci OP JAK - prezentace Sylvie Samkové (vedoucí Oddělení koncepce a přípravy výzev PO1 + PO2 MŠMT)

září 2021 - Výzkumná spolupráce s USA - prezentace Luďka Moravce (attaché pro oblast vědy, výzkumu a inovací z Velvyslanectví ČR ve Washingtonu)

červen 2021 - Horizont Evropa: pohled zvenčí - prezentace o zapojení Velké Británie do HEU Otakara Fojta (vědecký atašé Britské ambasády v Praze); prezentace k aktuálnímu stavu přípravy pracovních programů a otevřených výzvách Anety Kašlíkové (TC AV ČR, národní kontaktní bod pro finanční a právní aspekty H2020 a brzy i Horizontu Evropa); základní informace ke schválení programu Horizont Evropa; pravidla pro přidělování a odborné stáže národních odborníků v rámci útvarů Evropské komise k příspěvku Lindy Messias ze Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii (Strategy and Concept Unit for Administration and Human Resources)

květen 2021 - Evropská partnerství - prezentace Lucie Núňez Tayupanta (vedoucí Oddělení pro Evropský výzkumný prostor MŠMT) Evropská partnerství v rámcovém programu Horizont Evropa, Ivety Zápařkové a Barbory Nuňez (Oddělení mezinárodní spolupráce TAČR) ERA-NET Cofund/Partnerství, Aleny Žochové  (Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře Akademie věd ČR) Zapojení AV ČR do evropských partnerství a Stelly Horváthové (Odbor evropské územní spolupráce MMR ČR) Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

duben 2021 - Getting ready for HORIZON EUROPE - prezentace Ondřeje Hradila (Synergie/Koordinace COVID výzev-INFRA/Mapa expertízy), Zlaty Novotné (poziční dokument Alliance4Life-doporučení k programu WIDENING) a Daniela Franka (velmi zajímavé statistiky programu H2020 za Jihomoravský kraj

březen 2021 - Zkušenosti s projektovou podporou očima vědců - prezentace Jiřího Klimeše (MFF UK), prezentace Jana Janouškovce (MBÚ AV ČR), shrnutí závěrů obou REGONů na téma Zkušenosti s projektovou podporou od Tomáše Mozgy (BC AV ČR) a Možnosti financování výzkumu v life sciences (CZ i EN verze)

únor 2021 - Zkušenosti s projektovou podporou a možnosti financování výzkumu v life sciences - prezentace Aleše Vlka (TERI, ALEVIA, Vědavýzkum.cz) a prezentace Tomáše Mozgy (BC AVČR)

leden 2021 - Gender ve výzkumu a Gender Equality Plan v HORIZON EUROPE - prezentace Marcely Linkové, prezentace Timea Crofony a Pavly Rypáčkové (všechny Národní kontaktní centrum - gender a věda) a prezentace Elišky Handlířové (CEITEC MU, koordinátorka projektu LIBRA na CEITEC MU)

2020

prosinec 2020 - Green Deal, cirkulární ekonomika a spolupráce s výzkumnými
institucem
- prezentace Lenky Mynářové (Nafigate)

                       - Projekt TETRAMAX (kaskádové financování v H2020)prezentace Martina Palkoviče (The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)

listopad 2020 - Hodnocení velkých výzkumných infrastruktur 2021 - prezentace Marka Vyšinky (vedoucí Oddělení pro výzkumné infrastruktury, Odbor výzkumu a vývoje MŠMT)

                      - Aktuální děni v ESFRIprezentace Ondřeje Hradila (koordinátor core-facilit a VVI, CEITEC CŘS)

říjen 2020 - Finanční pravidla programu Horizon Europe - prezentace Lenky Chvojkové a Anety Kašlíkové (Národní kontaktní body pro finanční a administrativní aspekty projektů H2020, TC AVČR)

                 - Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji II, část Asistence - prezentace Miloše Pydycha (vedoucí oddělení rozvojových programů Krajského úřadu Jihomoravského kraje)

září 2020 - Hodnocení vědy podle M17+: koncept a praxe - prezentace Michala Petra a Petra Kalíška (Centrum pro scientometrickou podporu MU)

červen 2020 -  Open Science – aktuální stav a mezinárodní pohled - prezentace Jiřího Marka (MU, manažer Open Access), Matěje Myšky (MU/Creative Commons, právník) a Michala Růžičky (MU, analytik IT)

květen 2020 - Představení návrhu RIS JMK 2021-2027 - prezentace Davida Marka (RIS3 manažer, JIC)

duben 2020 - Představení programu LIFE (vzhledem k opatřením proti koronaviru zrušeno - zde ke stažení informace k Národní výzvě programu LIFE 2020 a prezentace ze seminářů, které se stihly uskutečnit, spolu s odkazem na Evropskou výzvu

březen 2020 - Představení struktury nových operačních programů ČR pro období 2021-2027: prezentace Lukáše Meleckého (VŠB – Technická univerzita Ostrava) + OP JAK: prezentace Davida Póče (Masarykova univerzita)

únor 2020Aktuální informace o aktivitách PES (Přehled dosavadní činnosti a výsledků skupiny PES (Projektoví a ekonomičtí specialisté) - Hana Štěpánková, Marika Kůrová (obě VŠCHT a PES), Veronika Palečková (UOCHB a PES)

leden 2020 - Spolupráce firem s výzkumnými organizacemi a univerzitami - zkušenosti a očekávání: prezentace Aleše Filipenského (Opportunity maker a Business Developer, Evektor, spol. s r.o.) a Martina Trtílka (ředitel Photon Systems Instruments, spol. s r.o.)

Témata a prezentace z akcí organizovaných od roku 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info