REGON - červen 2021

HORIZONT EVROPA oficiálně schválen! 

O tom a dalších otázkách budeme diskutovat s vědeckým atašé Britské ambasády v Praze Otakarem Fojtem.

Aneta Kašlíková (TC AV ČR, národní kontaktní bod pro finanční a právní aspekty H2020 a brzy i Horizontu Evropa) doplní aktuální informace o stavu přípravy pracovních programů a otevřených výzvách.

Proces nominace a postavení národního experta při Evropské komisi představí Linda Messias ze Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii (Strategy and Concept Unit for Administration and Human Resources).

Evropský parlament 27. dubna 2021 schválil program Horizont Evropa, právní texty byly 12. 5. 2021 zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie. Očekáváme zveřejnění pracovních programů a zveřejnění dalších výzev k předkládání návrhů v rámci programu Horizont Evropa.

REGISTRACE ukončena - připojte se 2. 6. 2021 od 9 hod do ZOOM Meeting Room (v případě zájmu o následné zaslání zápisu a prezentace pište na i.souckova@rect.muni.cz).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info